Jag har börjat jobba i företaget Schvung. Det är företaget som driver MYWAY som jag deltog i förra vintern. Vi arbetar med samhälleliga förändringsprocesser.

Jag konstaterar att jag gjorde helt rätt som sade upp mig från min förra anställning och vågade språnget ut i det okända. Nu sysslar jag med saker som är mycket mer givande för mig.

Det har varit två jobbiga år ur ekonomisk synpunkt. Samhället främjar inte precis att man säger upp sig från ett fast jobb.

Nu är jag i en miljö där jag trivs. Jag får använda min kreativitet och jag sysslar med saker som känns meningsfulla för mig personligen. Schvung är ett företag med mycket hjärta och ena foten i framtiden och det passar mig perfekt. Jag gillar att hålla mig i rörelse.