Jag läser en bok om särskilt sensitiva och andra känsliga själar. Den heter Älska dig själv och är skriven av teologen och psykoterapeuten Ilse Sand. I slutet av boken finns också ett test där man kan mäta sin sensitivitet.

Ur boken:

”Att vara känslosam eller särskilt sensitiv är både en begränsning och en gåva”

” Omkring var femte individ är särskilt sensitiv”

”Den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron … berättar hur hon själv trodde att inåtvändhet och särskilt sensitiv var samma sak, tills dess hon upptäckte att 30 % av de särskilt sensitiva är socialt utåtriktade”

”Särskilt sensitiva har ett finkänsligt nervsystem. Vi registrerar fler nyanser och tar överhuvudtaget in intrycken på ett djupare sätt. Vi har bra fantasi och en levande föreställningsvärld, vilket gör att de intryck som kommer utifrån kan sätta igång en mängd tankar och föreställningar. Vår ”hårddisk” blir på det sättet snabbare fullmatad och vi känner oss överstimulerade”

” Ingen människa tycker om att vara överstimulerad. Om du är känslig kommer du fortare än andra att nå gränsen för hur mycket stimulering du klarar av, utan att det blir obehagligt. Du behöver kunna dra dig tillbaka när det händer mycket omkring dig.”

” Som särskilt sensitiva har vi höga krav på hur goda vi själva bör vara. Man kan ha höga krav på sig själv t ex inom dessa områden:

Hjälpsamhet

Gästfrihet

Omtanke

Uppmärksamhet

Hänsynsfullhet

Ansvarstagande

Intresse för andra”

 

Om du känner igen dig i ovan kan jag rekommendera Ilse Sands upplysande bok.