Jag och många med mig söker sanningen. Ibland tvivlar jag på att det finns en absolut sanning. Det kanske bara finns perspektiv.

När man får fatt på ”sanningen” så når man klarhet. Och när man nått klarhet så är man begriplig för andra. Om man inte kan förklara sitt ämne på ett begripligt sätt så har man inte fattat. Sanningen är alltså enkel.

Ibland är vissa ämnen obegripliga för mig. De är komplicerade och snåriga och är inte speciellt användbara. Att något skulle vara mera giltigt för att det är komplicerat köper jag inte.

Jag är otroligt tacksam för alla författare som skriver populärpsykologi och andra lekmannaböcker. Ofta är budskapet klart och koncist. De styckar inte heller sönder människan i abstrakter som ingen känner igen sig i.

Jag önskar att fler kunde erkänna att de inte begriper istället för att utge sig för att vara specialister. Då kanske vi kunde hitta giltiga svar.