Jag är mycket mera intresserad av samband än av fakta. Jag vill förstå hur saker hänger ihop. Ibland är sambanden uppenbara men ofta är de komplexa och ibland helt oväntade. Det finns alltid mer att upptäcka.

Enkla lösningar på problem är sällan några lösningar som håller i längden. Det har livet lärt mig. Både människor och företeelser är komplicerade. Det finns så många samband.

Om man till exempel är intresserad av hälsa så finns det massor av pusselbitar i pusslet. Det handlar om fysik, psyke, kost och kosttillskott, om motion, om hur man tänker, om hur man agerar, om genetik, om sjukdomar, om medicin, om relationer och arbete och så vidare och så vidare. För att få ihop pusslet måste vi lägga alla bitar. Att till exempel bara prata om vitaminer är en enkel lösning som inte är någon egentlig lösning.

Och så är det med det mesta. Saker och ting är komplicerade. Vi vill gärna ha enkla lösningar. ibland när exempelvis politiker erbjuder enkla lösningar är vi frestade att hänga på. Men det är populistiskt och enfaldigt att föreslå enkla lösningar på mycket komplexa problem (SD och Trump).

Nej! Det finns alltid mer under ytan än det vi ser. Ingen människa har hela sanningen. Vi kan bara fortsätta pussla i det oändliga.