I get by with a little help from my friends

With a little help from my friends av Beatles

Relationer är svårt. Ytliga relationer kan kännas lättare men håller sällan när livet kärvar till sig. Relationer som håller genom tuffa tider blir annorlunda och djupare.

Under min sjukdom har relationer varit det som gjort mest ont. Mina relationer har stapplat fram och det har främst varit lojalitet och kärlek från några nära som gjort att relationerna har hållit. De som stannat kvar i mitt liv genom krisen är närmast heliga för mig.

Men så har det inte alltid känts. Ett tag funderade jag allvarligt på att separera från mina nära eftersom det var så smärtsamt. Då upplyste en vän i nöden mig om att man kan separera mentalt och behålla sina relationer. Jag tyckte det lät väldigt klokt så jag tänkte att jag ska försöka med det.

Jag har samtidigt varit klängig. Jag har behövt mycket försäkran att människor ska stanna kvar vid min sida. Det gör väldigt ont att bli övergiven och är förmodligen en av de vanligaste rädslorna vi människor har.

Relationer med psykiatrisk personal kan inte ersätta relationer till nära och kära. Jag skiljer på människor som stannar hos mig av kärlek och de som blir avlönade för att hjälpa mig. Jag har genomgående upplevt att det finns en stor barriär mellan personal och patient och att vi inte på något sätt står på samma plan. Utan min familj och mina nära undrar jag vem jag skulle vara idag. Gräset är inte heller grönare någon annanstans. Alla människor har förtjänster och brister. Att hålla fast vid familj och gamla vänner som känner dig väl är klokt. De vet vem du egentligen är. De människor som jag lärt känna efter mitt insjuknande har fått en väldigt skev bild av vem jag är och vad jag klarar av.

När jag var sjuk var min mamma frisk. Nu när jag återhämtat mig har hon drabbats av sjukdom. Vi hade kunnat vara sjuka samtidigt och då hade det blivit svårare. Det är payback tid nu. Det är min tur att visa omsorg för de som stöttat mig.

Det är bra att vi inte behöver stanna kvar i relationer av fel skäl men jag tror att vi idag ofta bryter relationer lite väl lättvindigt.