Reduktion

Jag känner mig förnedrad

när du mig minimerar

jag tillhör inte något fack

jag tror jag vänder på min klack

 

Jag vet hur det känns att bli reducerad. Det vet de flesta. Det är förnedrande och frustrerande. Jag försöker att söka mig till människor som behandlar mig som en fullvärdig och vuxen person.

Jag gick i samtal hos en skötare. Hon uppmanade mig att söka anställning på Samhall som är en arbetsplats för personer med funktionsnedsättningar. Vi hade inte samma ambitioner. Jag valde bort henne. Senare läste jag i propositionen till Handikappreformen att lika djupt som man sjunker, lika högt kan man nå. Jag hade också läst Cullbergs Skaparkriser. Skötaren hade tydligen inte läst någotdera.

Jag frågade en överläkare vilka födelsedatum som gäller för forskningsändamål. Jag ville veta om mina journaler skulle användas till forskning. Hon svarade att hon inte vet. Jag replikerade med att då får jag väl ta reda på det själv. Hon frågade om jag visste hur man gör. Om jag har en jur kand så kan man kanske förmoda att jag vet något om juridik. Jag sa till samma läkare att jag ville gå i terapi. Hon frågade då om jag inte hade pratat tillräckligt. Ett sista exempel är att jag ifrågasatte min anti-depressiva medicin eftersom jag hade läst att någon hade dött av den. Hon frågade hur jag visste det. Jag svarade att jag hade läst det i personaltidningen Vårdfacket. Hon reagerade som om jag hade gjort något kriminellt. Senare drogs medicinen in av skälet att den hade dödliga biverkningar.

En överläkare sa till mig att det är önsketänkande att jag har en jur kand. Hon gjorde mig mycket förvirrad. Jag är inte van vid att man behandlar mig så. Jag valde bort henne så fort förvirringen släppte.

Jag sa uttryckligen till en överläkare att jag inte ville gå till Skeppet, en daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i Karlshamn. När jag blev akut sjuk blev jag ändå körd dit av psykiatrin.

Det finns flera exempel på övergrepp som jag har råkat ut för. Och jag är ändå en mycket bestämd person. Jag kan bara ana vad många andra råkar ut för.

Jag är medveten om att psykiatrisk personal är människor som du och jag med samma fel och brister.