Det är inte vettigt att aldrig vara rädd. Vi lever i en värld där det finns mycket risker och faror. Faktum är att jag var oerhört orädd när jag var yngre och jag råkade också illa ut.

Idag försöker jag använda min rädsla som en motor. Om rädslan inte är för stark så leder den till action. Det finns mycket arbete att göra för att vi alla ska få det bättre. Miljöhotet till exempel får många människor att aktivera sig. Så jag tror inte alltid att rädsla är av ondo (även om jag ofta får höra motsatsen).

Det är viktigt att ta reda på fakta så att man inte styrs av en massa irrationella rädslor. Man får ta reda på om det finns en reell grund för den rädsla man känner. Det är kanske inte så lätt alla gånger i detta informationssamhälle där vi bombarderas av en massa info och åsikter. Det är inte lätt att veta vilken info som är adekvat. Själv lyssnar jag också inåt eftersom jag hittar många svar hos mig själv.

Jag erkänner att jag är rädd. Jag tycker att min rädsla är fullständigt befogad i den typ av värld jag befinner mig i. Jag tycker att jag är friskare idag än vad jag var när jag var orädd.