Jag vet inte vad en psykos är. Är det ett sammanbrott eller en möjlighet? Kanske bådadera.

Jag har hört av personal inom psykiatrin att man blir sjukare efter varje psykos. Det stämmer inte på mig. Efter min första psykos hamnade jag i helvetet. Därefter har jag pressat mig till ytterligare fyra psykoser. Jag har bildligen sprängt mig ut ur mitt mentala fängelse.

För mig har psykoserna inneburit både en öppning och att jag blivit sänkt i ett hål. Från att ha varit avstängd och sluten öppnades hela jag upp. I psykosens första fas upplever jag en stor klarhet i tanken. Jag har skrivit mina dikter på väg in i psykos. Dialogerna är intressanta och jag upplever att jag får tillgång till ett högre tänkande. Men det varar inte. Jag är nästan frestad att säga tyvärr. Därefter sjunker jag ner i ett hål och blir kritiserad och trakasserad av förfärligt jobbiga röster.

Efter psykoserna har jag blivit seende och hörande. Jag har blivit mer mottaglig, mer rörlig inombords och mera kreativ. Jag tror att en psykos är ett försök att bli frisk. En psykos är en upplevelse av en annan dimension och har ett syfte tror jag. Utmaningen är att integrera psykosen med vardagsjaget när denna har klingat ut.

Jag vill inte romantisera psykoser och jag vill definitivt inte ha fler. Men allt har inte varit av ondo. Jag känner mig som en mycket helare människa idag än vad jag gjorde före mitt psykosutbrott. Jag hade inte brutit samman 1996 om mitt liv hade fungerat bra. Jag har lärt mig så oerhört mycket nyttigt. Det tog emellertid väldigt lång tid att hitta fungerande verktyg att hantera livet med. Frustrationer och ständiga besvikelser var vardagsmat. Det har varit djävulskt smärtsamt och långtråkigt, en öken utan motstycke, men jag hade inte varit den jag är idag utan psykoser.

Kanske är det så i livet att man kan vända det mesta till en fördel? Det är få saker som är uteslutande goda eller onda. Erfarenheter gör oss mera livskloka. Jag önskar ingen annan psykoser för det var överdjävligt att genomleva men om det nu ändå skulle inträffa så kan det faktiskt leda till personlig utveckling.