Utan tvivel är man inte riktigt klok
Tage Danielsson

När jag var yngre hade jag nästan färdiga svar på allting. Jag var bombsäker på att jag hade rätt. Oftast hade jag läst något som jag tyckte var bra och det blev min sanning. På den tiden visste jag inte att färdiga svar inte var mycket att ha. Jag gjorde andras sanning till min sanning eftersom jag inte hade någon riktig vana av att tänka själv. I efter hand kan jag tycka att jag var ganska rigid där jag upprepade vad andra hade tänkt ut.

Under min djupa kris rördes hela min värld upp och jag miste orienteringen. Jag visste varken ut eller in längre och fick börja om från början. Allt som jag trott var rätt och riktigt fick idisslas, smältas och prövas. Jag hamnade i långa och djupa känslo- och tankeprocesser. Det tog många år innan jag var tillräckligt stabil för att åter ha egna åsikter, denna gång betydligt mer grundade i mig själv och mina erfarenheter. Det jag lärde mig på vägen var att man aldrig kan vara riktigt säker på någonting i denna värld. Det finns alltför många olika perspektiv. Jag lärde mig att det är värt att lyssna på många olika åsikter. Då öppnar man upp för personlig utveckling som är ett mål för många.

Jag har fått lära mig att leva med osäkerhet. Det har stundom varit svårt att inte ha kontroll och att stanna kvar i situationer där jag känt mig obekväm och osäker. Men vill man beträda nya marker så finns alltid ett mått av osäkerhet med i bilden. Fördelarna är att man öppnar upp för nya erfarenheter och att man lär sig mycket nytt och nyttigt. Plötsligt upptäckte jag att jag var nyfiken på vad som gömde sig bakom den där dörren. En dörr som jag aldrig skulle ha öppnat som ung eftersom jag redan i förväg visste att det inte vara något värt att ha.

Så jag tycker det är OK att vara osäker och att tvivla idag. För jag vill inte stelna en gång till. Och tankar får ta tid som fysikern Bodil Jönsson säger. Det är en intressant process att gå från tes till antites några vändor för att slutligen landa i syntes.

Jag tycker inte längre att tvärsäkra människor är så särskilt smarta. Förändring är ett av våra livsvillkor. Det är inget att komplimera sig för att man är densamma idag som för 10 år sedan.