Amen säger jag er: Denna fattiga änka gav mer än alla andra. ”Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.”

Lukasevangeliet 21:3-4

Den som ger mycket får mycket tillbaka. Den som ger lite får lite tillbaka. Det kanske låter rättvist men är det inte alltid.

Den som ger lite kanske har skriande behov av hjälp och lider kanske av andlig undernäring. Den som ger lite kanske behöver få mycket mer än den som har mycket att ge till andra. Men så fungerar inte världens ordning.

Det är lite av ett moment 22. Hur ska jag kunna ge mer åt andra om jag inte får hjälp först? Hur ska jag ha kärlek att ge om jag inte får kärlek? Hur ska jag orka bry mig om andra om jag inte möter empati för min smärta?