– – –

Ordet neuros används inte så mycket idag som tidigare. Med neuros menas en mindre svår form av psykisk ohälsa. Vid neuroser är verklighetsuppfattningen inte störd på samma sätt som vid en psykos.

Vid ångestneuroser, det som idag brukar kallas ångesttillstånd, oroar man sig mer för vardagen och tillvaron än vad de flesta tycker är rimligt, men man är oftast medveten om sin överdrivna rädsla.

 – – –                                    

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin

 

Jag har lagt psykoserna bakom mig. Det är drygt tio år sedan jag senast hade en psykos. Jag har en medvetenhet om tecknen att jag riskerar att bli psykotisk och kan därför förebygga insjuknande.

Jag börjar även bli befriad från min ångestneuros som tagit sig uttryck i stor oro. Eftersom jag har råkat ut för katastrofer har det dröjt kvar en rädsla för olyckor. Jag har i många år gått och väntat på ”nästa katastrof” och inte kunnat slappna av.

Detta ständiga oroande är påfrestande. Jag är till exempel orolig när mina nära och kära är på resande fot. Jag har också tendenser att vara en ”hönsmamma”.

Det är betydligt vanligare med neuroser än med psykoser. Det är många som är överdrivet oroliga och har tvångstankar och beteenden som kan vara svåra att komma tillrätta med.

Jag ser även ett slut på mina neuroser. Jag tror att jag kommer att slippa både psykoser och neuroser i framtiden. Det är frihet!