Hat och extremism uppstår inte ur tomma intet. Det är oftast människor som anser sig vara orättvist behandlade som blir våldsamma och hatiska.

Vi ser det nu i väst. Hur människor som är gynnade blir hatiska när deras privilegier hotas. Det är snålt och girigt att inte vilja dela med sig av sitt välstånd till andra mindre gynnade grupper.

Själv tycker jag att det är en vinst varje gång en diskriminerad eller missgynnad grupp kan stärka sin ställning. Och naturligtvis finns det ett pris som någon måste betala. Är det för mycket begärt att människor som har fördelar ska betala priset? Jag tycker inte det.

Jag har en vision om en värld där vi har jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Där vi delar på tillgångarna. Och då måste de som har mest dela med sig av sitt överflöd. Men det är så otroligt kontroversiellt. Så fort det handlar om pengar så går känslorna heta. Ekonomi är samtidens religion i väst.

Jämställdheten, jämlikheten och mångfalden är här för att stanna. Vi kommer inte att ge upp! Det är en kamp eftersom gynnade människor kämpar med näbbar och klor för att vrida klockan tillbaka för att behålla sina privilegier.