När vi är inne i det berömda ekorrhjulet snurrar livet på av sig självt. Det är än det ena och än det andra som måste göras. Ofta upplever vi att vi inte har något annat val än att handla på ett visst sätt.

För mig handlar frihet mycket om att göra aktiva val. Och då gäller det att man har olika valmöjligheter. Finns det bara en väg att gå så är man knappast fri tänker jag.

Min frihet är inskränkt på grund av min ekonomi. Jag kan inte röra mig i rummet som jag skulle vilja. Men det finns ju annat än ekonomisk frihet. Jag är fri att tro på vad jag vill och att yttra vad jag vill. Jag är fri att söka kunskap och att odla mina intressen.

Att göra aktiva val är ganska nytt för mig. Jag har tidigare i livet känt mig tvungen att handla på vissa sätt. Kanske har jag varit styrd av rädsla och konvenans.

Varje val har sina konsekvenser som vi måste vara villiga att ta. Frihet innebär ansvar. Jag känner mig vuxen när jag väljer till skillnad mot när jag handlar på ett betingat sätt. Mer vuxen och mera fri. Och jag gillar känslan!

Väljer du aktivt hur du vill leva?