Det är smart att göra våra svagheter till vår styrka. Då kan ingen komma åt oss.

Den som skrattar högst är starkast. När vi kan skratta åt våra svagheter blir vi starka.

Ju fler känsliga områden vi har desto mer sårbara blir vi. Och andra kan använda vår känslighet mot oss. Men när vi har lyckats bearbeta det jobbiga och försonats kan vi lägga det bakom oss. Vi har kommit över skammen och känner oss inte längre skyldiga.

Mina psykoser är inte känsligt område för mig. Jag berättar ofta för människor att jag varit psykossjuk. Jag tror att det är svårt att psyka mig för mina psykoser. Jag har gjort min psykossjukdom till en styrka. Jag varken skäms eller känner skuld för min sjukdom.

Men det finns förstås andra områden som är mer känsliga. Och även här vill jag komma vidare och bygga mig stark. När jag inte längre bryr mig om vad andra anser är jag fri på riktigt. Jag tänker att till syvende och sist är det väl ändå viktigast vad jag själv anser.

Hemligheter gör oss inte starka. Det gör däremot öppenhet. Och då kan vi möta andra i samma situation och dela våra erfarenheter med varandra. Det är värdefullt.

Att hålla upp en fasad gynnar oss inte alls. Det som gynnar oss är att vara verkliga människor; genuina och autentiska. Och då kan man inte ha för många skelett i garderoben.