Efter att ha vänt mig inåt och jobbat väldigt länge med mig själv så inser jag att mitt eget ord betyder mest för mig idag.

Det finns såklart en vits med att lyssna på andra också men till slut så är det min egen upplevelse som är viktigast. Jag tror att det är viktigt att komma till en punkt då man litar mest på sig själv.

Denna självtillit är så viktig för att man ska kunna föra sitt liv i önskvärd riktning. Vi blir aldrig fria om vi gör som andra vill.

Ja, vi har tolkningsföreträde i våra egna liv. Vi vet vad vi upplevt och vad vi trånar efter. Ingen annan vet vad som finns inom oss. Vi får vara försiktiga med att låta andra blanda sig in i våra liv för mycket och vi måste lyssna på vårt hjärta och samvete i första hand.

Detta att säga stop till andras inblandning är också att ta fullt ansvar för vårt eget liv. Ibland kan det vara frestande att låta andra bestämma för att slippa ansvar. Men att bli vuxen är att ta det yttersta ansvaret för vårt liv.

Det tog mig 20 år att komma hit. Det var mödosamt och snårigt. Men nu återtar jag fulla bestämmanderätten över mitt liv. Mitt liv är min ensak.