Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft

Filipperbrevet 4:13

Min Gudstro har hjälpt mig mer än jag kan återge. Jag känner mig välsignad som har en stark Gudstro. Människan måste tro på någonting utöver sig själv och för mig är det naturligt att tro på en gudomlig kraft som kan allt. Jag är aldrig ensam. Jag har alltid tillgång till min andliga familj.

Jag har kommit till försoning med min mänsklighet. Jag har accepterat att sjukdom och död hör till människans villkor. Jag kan förlora de jag älskar. Jag kan drabbas av sjukdom. Min andliga familj finns dock alltid kvar för mig om jag vill att det ska vara så. Gud, Jesus och änglarna finns med mig i djupet och i höjderna. Istället för att rasa över att jag är människa och således underkastad mänskliga villkor kan jag be om gudomlig kraft att ta mig igenom de prövningar jag möter på min livsväg.

Relationen med Gud gör mig trygg och jag behöver känna trygghet för att våga leva. Jag kan samtala med Gud om det mest privata och blotta alla mina svagheter. Jag litar på att Gud alltid vill det bästa för mig. Det är hos Gud jag hämtar kraft. Jag kan tro på att det omöjliga är möjligt.

Jag är privatkristen för jag hittar inte Gud i kyrkan. Jag hittade fram till Gud i mitt djup och nu har han blivit del av min vardag. Att samtala med Gud en stund varje dag hjälper mig att hålla fokus och balans. Det är ett bra liv tycker jag.