En god självkänsla leder till konstruktiva handlingar. Jag upplever att kvinnors självkänsla motarbetas på oerhört många sätt. Vi ska inte komma i besittning av vår inneboende kraft. Vi blir förnedrade och skäms och då blir vi kraftlösa.

#Metoo är viktigt! #Metoo bär budskapet att det inte är vi som ska skämmas och att skammen hör hemma hos någon annan. Solidariteten mellan kvinnor är vägen ut från skammen. Genom att dela våra erfarenheter med varandra ser vi det stora mönstret: ”Det strukturella förtrycket mot kvinnorna”.

Jag önskar att #Metoo ska leda till större solidaritet mellan kvinnor. Tillsammans är vi starkare och vi kan dela med oss av kraften till varandra. Varenda tjej som får bättre självkänsla är en vinst för alla kvinnor. Vi borde stötta varandra på alla sätt för att vi ska känna vårt värde.

Vi ska inte konkurrera med varandra. Vi ska samarbeta. Vi ska inte heller prata skit om varandra för att känna oss bättre. Vi ska stötta varandra och höja medvetandet om hur denna värld faktiskt fungerar.

Någonting har hänt. Någonting som innebär en bestående förändring. Och detta kommer aldrig att bli ogjort hur många motreaktioner #Metoo än kommer att få.