Jag får för mig att killar generellt har bättre kroppslig integritet än tjejer. Tjejer går bland annat med på att ta preventivmedel med allvarliga biverkningar, opererar sig för att bli snyggare och svälter sig för att leva upp till dagens kvinnoideal. Jag tänker att det hänger ihop med att kvinnor länge varit betraktade som objekt, som ett bihang till mannen. Det är så oproportionerligt viktigt hur en kvinna ser ut. Hon blir inte sällan definierad efter sitt utseende, både av kvinnor och män. En del har hänt men vi är fortfarande i mångt och mycket ”det andra könet” som Simone de Beauvoir så slående myntade i sin bok från 1949 med samma namn.

Killar har förstås sina problem och det är svårt för mig att som tjej sätta mig in hur det känns att vara kille idag. Jag tänker att utseendefixeringen även omfattar män och att män helst ska vara macho och så. Men jag tror att män ändå får vara mera subjekt än vad kvinnor får. Det är mera OK för män att gå sin egen väg och att bryta mot normerna. Män blir inte sällan beundrade för det. Det finns fler roller för män att spela och fler manliga friheter överhuvudtaget.

Jag vill ofta bryta mig ut ur den trånga kvinnomallen. Jag vet att jag riskerar sanktioner för det gör kvinnor som ifrågasätter ordningen. Det värsta är inte att kallas okvinnlig utan att drabbas av andras hat. Ett fullkomligt oberättigat hat. Den här platsen vi är på skulle vara så mycket bättre om fler förverkligade sig själv. Nöjda människor är inte upptagna med att odla sitt hat.