Jag har funnit personlig mening med min sorg och depression. Meningen med sorgen var förutom dess läkande effekt även att komma nära Gud. Jag tror att jag delar Guds sorg. Meningen med depressionen har för mig varit att grunda mig och bli stadigt rotad på jorden.

När jag började återhämta mig blev jag orolig att jag skulle förlora kontakten med den andliga dimensionen. Jag såg mig gå tillbaka till den jag var före krisen. Men så blir det inte. Att leva ett andligt liv grundar sig inte enbart på känslor utan är också ett medvetet beslut. Insikten att även glädje och sorglöshet är andliga tillstånd hjälper till.

Jag kunde också få skuldkänslor för att jag blev frisk medan andra inte blev det. Hur skulle jag kunna fröjdas och leva i överflöd när andra stannar i lidandet? Jag löste det genom att dela med mig av mina lösningar och engagera mig för de maktlösas rättigheter.

Jag vet att jag har rätt att vara glad. Jag vet att jag inte hjälper någon genom att stanna i lidandet. Jag har mycket mer att ge när jag är i min kraft. Och jag ska förvalta mitt liv bättre nu när jag får en andra chans. Det är den största gåva jag kunde önska mig.

Jag tror att det är jätteviktigt att skapa mening när man råkar ut för olyckor. En mening som jag tror många kan ta åt sig av är att vi har något att lära av allt som sker.