Den som är utan skuld kastar första stenen

(Joh. 8:7)

Jag vill uppmana alla som angriper människor från andra nationer att först sopa rent framför sin egen dörr. Allt arbete måste börja hemmavid. Ta itu med ditt eget bagage innan du kritiserar andra!

Vi nås av allehanda avslöjanden hur SD-politiker uppträder aggressivt, bryter mot lagen och begår ekonomisk brottslighet med mera. De gör samma saker som de anklagar människor för som är födda utanför Sverige. De verkar anse att som svenskfödda har de större rättigheter att bete sig illa.

Du som överför din egen skit på andra är inte trovärdig. Om du tror att alla invandrare är oärliga är det för att du själv är oärlig. Om du tror att andra bara vill roffa åt sig är det för att du själv är girig. Vi utgår alltid från oss själva. Och du som använder dig av pseudonym på nätet misstänker säkert att de flesta flyktingar ljuger om sin identitet. Det är ju din verklighet.

När du tagit itu med ditt eget bagage så blir din bild förmodligen lite mer nyanserad. Du kanske inser att vi alla är människor med goda och mindre goda egenskaper. Du får troligen en mer rättvisande bild av både dig själv och andra. Och det är verklig utveckling!

Ditt hat säger mycket mer om dig själv än du anar!