Bandet bokomslag

faltet-jakten-pa-universums-hemliga-kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har läst två intressanta böcker av journalisten Lynne McTaggart. Det är Bandet- Tomrummet som förenar, och Fältet – Jakten på universums hemliga kraft. Böckerna består av en del svårgenomtränglig kvantfysik men slutsatserna är lättare att förstå. Böckerna öppnar nya dörrar för mig som inte är bevandrad i fysik.

Bandet handlar bland annat om att samarbete är mer förenligt med den mänskliga naturen än vad konkurrens är och att vi alla är förenade med varandra genom band. Det är en hoppfull bok för framtiden.

Fältet handlar om möjligheter. McTaggart beskriver forskning om nollpunktsfältet, ett fält av kollektiv information som är tillgängligt för oss i olika grad. När jag läser associerar jag till psykotiska upplevelser som jag inte har vettiga förklaringar på.

Till dig som är intresserad av mysterier kan jag rekommendera McTaggarts böcker.

 

 

 

 

.