Feminismen är en rörelse som har nära anknytning till freds-och miljörörelsen. Feministers vapen är ordet och kunskap. Vem har någonsin hört talas om feminister som är terrorister eller tar till våld?

Okunnigheten hos allmänheten om feminismen är stor. Under 1900-talet skrevs en uppsjö feministisk litteratur och det stöttes och blöttes mycket om ämnet. Bland annat kvinnohistorien är intressant. Det har traditionellt varit män som har skrivit historia och oftast har historien skrivits ur segrarens perspektiv. Kvinnorna har en annan historiesyn. De skriver om hur det är och har varit att vara kvinna.

Du som tror att feminister är manshatare! Jag utmanar dig att läsa ett klassiskt verk skrivet av en feminist, till exempel Elin Wägners Väckarklocka. Wägner var en kvinna långt före sin tid. Efter att du har tagit reda på vilka värderingar feminismen står för har du förstås rätt att tycka vad du vill.

Vi feminister inbjuder även männen att kämpa för våra kärnvärderingar. Jag vet inte om det är ordet ”feminism” som avskräcker många män från att engagera sig för jämställdhet, jämlikhet, miljön och freden. Kanske sitter det långt inne för många män att kalla sig feminister. Det är troligt då det ju sitter långt inne för ett stort antal kvinnor att göra det. Men om du tittar till sakfrågorna kanske du blir glatt överraskad.

Feminismen gynnar även män. Jämställdhet innebär att både kvinnor och män får fler valmöjligheter att leva ett annat liv än det de stereotypa könsrollerna tillhandahåller. När vi till exempel får likvärdiga löner kommer fler män att vilja jobba inom ”kvinnosektorn” eftersom det inte straffar sig. Och ett fredligare, mera hållbart och jämlikt samhälle gynnar både kvinnor och män.