Kristendomen lär att Jesu lidande frälser oss från våra synder.

Jag kan inte ta åt mig av detta. Jag anser att jag själv lidit för mina synder. Jag har inte sluppit ifrån lidandet. Ingen annan har lidit i mitt ställe.

Jag är, just nu i alla fall, bitter på Gud för att han inte lät mig slippa från det långdragna lidande jag har gått igenom. Jag förstår att det är en erfarenhet som jag inte kan få på något annat sätt. Jag kan inte läsa mig till kunskapen om lidande.

Jag förstår att det är svårt att veta något om saker som man inte har upplevt. Och jag tycker att det är värdefullt att veta en del om lidande.