Libido [libid’o] är en psykoanalytisk term som härrör från freudiansk driftteori, och betyder livsenergi och livsdrift. Termen har framför allt förknippats med dess partialdrift, den sexuella energin och driften. Enligt den freudianska teorin är libidot och aggressionen människans två viktigaste drifter, och de viktigaste motivbilderna till människans handlande och val.

Ordet libido är hämtat från latin, där det betyder åtrå, längtan, drift, begär. Det införlivades i psykologin av Sigmund Freud när han på darwinistisk grund försökte finna en term för den drift som leder till fortplantning. Allt eftersom hans teoribildning om människans driftsliv utvecklades, förändrade han termens innebörd. Sexualiteten (eros) såg han på denna evolutionistiska grund slutligen som libidots mål. Mot libidot ställde han dödsdriften, som också uppfattades som en destruktionsdrift.

Libidot är enligt den psykoanalytiska teorin en av de allra viktigaste drifterna som utgör det undermedvetna. Ett osunt eller hämmat libido ger, enligt teorin, sig till känna genom olika störningar eller andra uttryck till exempel sexuella drömmar eller narcissism (när libidot är riktat mot en själv). Sigmund Freud menade att libidot kunde störas av destruktiva mellanmänskliga relationer, i synnerhet till modern och fadern, under barndomen och senare. Men så kunde även jagdrifterna (instinkter som hunger, sömnbehov, trygghetsbehov, etc) hämma det, vilka han ansåg vara libidots motsats. Ett socialt accepterat sätt att hantera en hämning eller störning (coping), menade Freud vara sublimering, en försvarsmekanism där de hämmade behoven uttryckts genom skapande verksamhet (konstnärligt eller intellektuellt).

Wikipedia

 

En läkare var väldigt intresserad av mitt sexualliv och mina sexuella preferenser. Jag svarade på hans intima frågor för jag tycker att det är relevanta frågor. Hade jag varit psykoterapeut hade jag också varit intresserad av om min klient har ett sexliv.

Libidon är en mäktig livskraft. En kraft som vi behöver. Den ger oss lust att leva och lust att skapa. Under en tid då jag var djupt deprimerad var min libido svag. Jag hade inte lust med något och ville bara dö.

Libidon är en konstruktiv kraft och energi. Jag tror att man kan tacka libidon för många konstnärliga skapelser.

Någon gång har jag lyssnat på radioprogrammet Ligga med P3. Jag förundras hur radiopratarna samtalar om sex som om det handlar om att sätta ihop en IKEA-möbel. Sex är ju så mycket mer än tekniska prestationer. Jag har aldrig orkat lyssna på ett helt program av Ligga med P3.