Jag har läst Bessel van der Kolks bok Kroppen håller räkningen, om hjärna, sinne och kropp efter psykiskt trauma.

Vi är många som har psykiska trauman bakom oss. Jag tror att fler än färre människor har traumatiska erfarenheter i sitt bagage. van der Kolk är ingen stor förespråkare av mediciner. Han visar oss istället flera olika alternativa behandlingsvägar såsom neurofeedback och meditation och drama och yoga med mera.

Bristen på trygghet går som en röd tråd genom boken. Är man traumatiserad så är inte världen en trygg plats. Traumat leder till väldigt många symtom; posttraumatisk stress, överkänslighet, sömnsvårigheter, brist på att sätta ord på sina känslor, dåliga studieresultat med mera.

Jag förstår mig själv och andra lite bättre efter att ha läst boken. Jag förstår var min skräck och mina katastroftankar kommer ifrån. Jag har varit med om att min tillvaro har rämnat och den skräcken lever sitt eget liv i min kropp. Ett drag hos posttraumatiserade människor är att de inte kan skilja på det förgångna och nuet. Vi tror att vi är i fara även när vi är i trygghet. Det leder till en oförmåga att leva i nuet.

Om du har svåra erfarenheter eller arbetar med människor med svåra erfarenheter så kan jag rekommendera Kroppen håller räkningen. Jag blir mer hoppfull efter att ha läst boken. I framtiden kommer man kanske att kunna behandla trauman mer framgångsrikt.