Don´t go wasting your emotions

Lay all your love on me av Abba

 

Att vara känslig är inte alltid lätt. Jag har blivit känsligare under och efter min sjukdomstid. Jag känner djupare och det gäller både positiva och negativa känslor. Det är på gott och ont. En känsla kan sluka mig. Det känns som om känslan kommer att vara för evigt även om jag vet med mitt förnuft att det inte är så.

Före mitt psykosutbrott stängde jag av känslorna när det blev för jobbigt och flydde in i aktivitet. Det är inte möjligt längre och heller inte önskvärt. Idag vet jag att jag måste känna känslorna för att de ska läka. Jag försöker att inte låta känslorna styra mig så att jag agerar på dem. Att avsluta relationer i stundens hetta är ofta dumt. Istället drar jag mig undan och låter känslorna stilla sig. Men jag tar mina känslor på allvar. Det är ren information. Det är inte sanningen utan en högst subjektiv upplevelse, men det är min upplevelse av en situation.

Det kan vara svårt att kontrollera känslorna. Men det är ett arbete som lönar sig. Ibland måste man stanna kvar i en situation trots smärta och obehag och då behöver man denna färdighet.

Det är bra att veta vad man känner när man känner det. Det är inte alltid så lätt. Jag har haft svårt att förstå och analysera mina känslor, speciellt under min sjukdomstid. Då upplevde jag att jag krälade runt i en dy av obestämbara känslor. Det har tagit lång tid och mycket reflekterande för att kunna skilja ut känslorna från varandra och lära känna mig själv bättre.