Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft

(Filipperbrevet 4:13)

När jag behöver återhämta mig går jag till min källa. Det är hos Gud jag får ro och ny kraft.

Det är OK att vara beroende av Gud. Det är det bästa beroendet jag kan ha. Gud älskar mig och vill mitt bästa. Han är den största experten!

Tidigare i mitt liv har jag velat undvika beroenden. Frihet har alltid haft stor lockelse för mig. Idag väljer jag emellertid att vara beroende framför att vara oberoende. Jag har hittat en källa som jag inte vill vara utan. Och jag hoppas att mina ärenden också är Guds ärenden. Jag vill gärna vara Guds anställda som utför hans arbete på jorden.

När jag gick i min egen kraft var det tungt. Jag samlade på mig mer och mer bagage som jag inte visste hur jag skulle bli av med. Till slut blev jag allvarligt sjuk och förmådde inte någonting. Efter mycket möda hittade jag nya sätt att fungera på. Jag hade fått kontakt med LÄKAREN där jag kan avlasta mina bördor och hämta ny inspiration.

Om man vill bli mer andlig så får man ge det lite utrymme och tid. Det är med andlighet som med allt annat: Man får ge det fokus. För mig funkar det att lägga mig i soffan, stänga av radion och komma till ro. Ofta låter jag tankarna vandra tills det klarnar. Jag ber Gud om hjälp med mina problem och att förstå vad som är nästa steg att ta.

När jag har laddat mina batterier ger jag mig i kast med nästa uppgift.