En gång levde jag i en värld som var fragmentarisk. Idag är min värld mera holistisk och global. Vi hänger alla ihop och det spelar roll hur du mår.

Jag drömmer om en värld där nationerna samarbetar över gränserna för att avskaffa fattigdom. Där hela jordens befolkning har medborgarlön och sina basala behov tillgodosedda. Där jämlikhet gör skäl för namnet och vi alla betraktas som värdefulla världsmedborgare.

Alla ska ha tak över huvudet och ren sanitet. Alla ska äta näringsriktig mat och ha tillgång till läkemedel och sjukvård. Alla ska få gå i skola och arbeta.

I en frisk och sund värld skulle detta vara självklarheter. Och det ska inte vara någon välgörenhet. Det ska vara mänskliga rättigheter som vi iklär oss vid födseln.

Då skulle freden ha en större chans för orättvisor är en grogrund för hat och våld.

Jag har en dröm………