Jag förstår att du inte förstår lidande. Det gjorde inte jag heller före jag själv drabbades.

Det är för mycket begärt att andra ska förstå något som ligger utanför deras referensramar. Vi är alla fångna i vår egen verklighet. Det är tydligen också så att vi har svårt att tro på människor när de påstår att de lider. Vi tänker kanske att ”nu överdriver hon” eller gnäller eller något annat.

Vi har svårt att greppa andra verkligheter. Jag själv har svårt att förstå människor som kommer från krigsdrabbade länder eftersom jag är född i Sverige. Alla har vi någon bubbla som vi lever i.

Jag förstår detta faktum och det underlättar för mig. Jag minns när jag själv var likadan och tänkte att det är ynkligt. Att jag hamnade på andra sidan ändrar inte på sakernas tillstånd. Det var orättvist då och det är orättvist nu oberoende av var jag befinner mig.

När jag möts av oförståelse tystnar jag.