Vi skapar ett Karlshamn för alla

Vi startade en ideell förening förra året som vi döpte till Inkludera i Karlshamn. Nu har vi snart varit igång i ett år och föreningen börjar få sin form.

Vi har börjat diskutera vad ”Inkludering” betyder för oss som sitter i styrelsen. Det är inte självklart vad man lägger i begreppet. Vi kommer att fortsätta diskussionen så att vi har ett gemensamt mål för vår verksamhet.

Föreningen är öppen för alla som delar våra värderingar som är följande: Föreningen har till ändamål att bidra till och genomföra inklusionsfrämjande initiativ och åtgärder. Genom att sträva efter och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt, förståelse och tolerans ökar inklusionen i Karlshamn. Inkludera i Karlshamns mål är att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.

Vi har genomfört en Inspirationsföreläsning tillsammans med Samspel om digitala spel, föräldraskap och spel och sociala medier. Nu drar Samspel snart igång en studiecirkel om spel samt om spel och föräldraskap. Om du är intresserad av att delta kan du maila mig på lisa@ikarlshamn.nu.

Vi finns på Facebook där du kan bli medlem!