Jag har läst ut boken Homo Deus – En kort historik över morgondagen av Yuval Noah Harari.

Det är läsning som hjälper mig att förstå världen bättre, framförallt nutiden. Harari spekulerar också om morgondagen och det är skrämmande läsning. Han spår stora förändringar.

Harari är historiker och går både bakåt och framåt i tiden. Han skriver om religion, humanism, socialism och liberalism bland annat. Harari tror inte att något är beständigt. Vi rör oss hela tiden mot en annan verklighet. Gudstron ersattes av humanismen och nu siar han att humanismen kan ersättas av datareligionen. Då kommer mänskliga levnadsvillkor att förändras i grunden.

Utvecklingen går i en rasande fart framåt. Människor förstår inte världen. Politiker och forskare hänger inte med. Datorerna vet redan mer om oss än vi själva vet.

Ja du får läsa själv om du är intresserad av vart vi är på väg.