Jag har just läst ut boken Hindret är vägen av Ryan Holiday.

Det är en väldigt inspirerande liten bok om att se hinder och problem som möjligheter. Alla råkar vi ut för motgångar och hinder. Hur vi förhåller oss till dessa hinder är av avgörande betydelse. Vi kan ge upp eller bli starkare av olika bakslag.

Boken är indelad i tre delar: Blicken, Handlingen och Viljan. I boken beskriver Holiday hur många berömda personer lyckats ta sig igenom mycket stora utmaningar i livet och kunnat omvandla hinder till framgång.

Sina tankar grundar Holiday på stoicismens filosofi. Kända stoiker som nämns i boken är Marcus Aurelius, Seneca, Epiktetos med flera.

Även om det kan vara svårt att ta till sig allt i Hindret är vägen så får man lite annat perspektiv på problem och misslyckanden. Läsvärd!