Utopia

Samtiden har hittat rätt

världen är ju näst perfekt

människan nu står i blom

då Gud har blivit ekonom

 

Jag specialiserade mig på arbetsrätt när jag studerade juridik. Jag insåg att arbetsrätt handlar mångt och mycket om ekonomi och valde därför att ta en master i rättsekonomi på universiteten i Hamburg och Manchester under läsåret 1992-93. Det var nyliberalism vi studerade.

Jag var starkt kritisk redan då. Jag upprördes av fixeringen vid pengar som ett universalmedel att styra människor och att bota varje åkomma i samhället. Precis som att vi bara har pengar i huvudet. Jag brukade säga att jag inte väljer fiket med de billigaste mackorna utan fiket med de läckraste grabbarna. Vi har ju alla så många andra drivkrafter än pengar. 

Den nyliberala teorin reducerar människan och mänskligt beteende. Vi har många andra mål i livet än att maximera vår inkomst. Vi söker mening i arbetet och livet, vi söker trygghet och spänning, vi vill utvecklas som människor, vi vill behandlas som att vi inte är utbytbara och som de värdefulla människor vi alla är. För många är solidaritet, jämlikhet och jämställdhet viktigt. Många drivs av kärlek och altruism.

Jag skrev dikten Utopia på väg in i min andra psykos år 2000. Den sammanfattar hur jag känner för den nyliberala vågen med dess ekonomistiska tänkande och den kapitalistiska revolutionen som dragit över världen de senaste 30 åren.