Läkaren Gunilla Brattberg driver Värkstaden där hon hjälper människor med värkproblematik och psykisk ohälsa. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa människor till bättre livskvalitet och har även egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Under 2004 annonserade hon i lokaltidningen i Karlshamn om deltagare till den internetbaserade rehabiliteringen Hälsosant. Jag svarade på annonsen och blev uttagen att deltaga. När Gunilla Brattberg fick min sjukdomsbild klar för sig blev hon tveksam om jag skulle få deltaga. Hon bestämde sig för att låta mig vara med. Jag är evigt tacksam för det.

Jag lyckades slutföra hela rehabiliteringen utan några insjuknanden. Vi arbetade med boken Väckarklockor. Det var för mig en hel del nya kunskaper och frågor som vi skulle besvara. Vi tittade även på videofilmer. Vi skrev inlägg efter varje kapitel och fick läsa vad de andra deltagarna delat med sig av. Det var en kurs i självkännedom där vi fick nyttiga verktyg att hantera vår vardag med.

Denna genomgång av mig själv och min livssituation och de nya redskap jag fick var avgörande för att jag skulle komma vidare. Jag insjuknade visserligen i ytterligare psykoser efter utbildningen men kunskaperna som jag inhämtat hade fastnat.

Gunilla Brattberg har en särskild plats i mitt hjärta.