Man kan tänka tankar som bryter ner och man kan tänka konstruktiva tankar som främjar hälsan. Man kan öva sig på olika sätt, till exempel genom att läsa, gå i terapi eller att meditera.

Många är upptagna av sina kroppar. Vi tränar, äter kosttillskott och äter nyttigt. Och det är ju bra. Men själen och intellektet behöver också sitt. För att hålla oss unga behöver vi även denna stimulans. Man kan stelna i attityder och åsikter och till slut kanske man inte ens vet varför man tycker på ett visst vis. Det har bara alltid varit så typ.

Vi måste träna alla sinnen och förmågor annars blir vi trubbiga. Jag lyssnar på ny musik, läser, löser problem och det senaste är att jag har börjat spela schack. Jag tänker att det kommer att öva upp mitt logiska och strategiska tänkande och inte minst bromsa det mentala åldrandet.

Om du är hälsomedveten så är det bra att tänka holistiskt. Alla delar ska ha sitt. Kanske saboterar du för dig själv med destruktiva tankegångar som leder dig bort från ditt mål. Ta elitidrottare. De lägger tid på mental träning. De vet att man kan tänka sig till framgång och att det inte räcker med kroppslig träning.