Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

(Matteus 7:12)

 

Allt som du vill att andra ska göra mot dig måste du också själv praktisera. Vill du få respekt måste du ge respekt och vill du bli accepterad av andra måste du lära dig att acceptera dina medmänniskor. Detta är gyllene regelns visdom.

När andra behandlar dig på ett oönskat sätt: Ställ dig frågan hur du själv behandlar andra. Det behöver inte vara samma person som handlar illa mot dig, det kan vara en tredje person som inte har något med konflikten att göra. Lägger du dig i andras liv? Kommer du med oönskade råd? Kritiserar du människor för att de väljer annat än vad du själv gör?

Vi vill bli accepterade som vi är. Vi vill bli behandlade som att vi är vuxna och tillräkneliga. Men det vill andra också. Att göra sig till norm för något slags förnuftighet och sanning bäddar för konflikter.

Det är bra att granska sig själv. Min upprördhet över hur jag blir behandlad tyder på att jag sannolikt handlar på samma sätt. Annars skulle jag inte bry mig så mycket.