Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

Matteusevangeliet 5:45-46

Jag har haft huvudbry hela våren. Jag har undrat om Gud älskar oss alla lika mycket. Kan Gud älska pedofiler, människor som sysslar med trafficking och personer som dödar utrotningshotade djur för snöd vinning? Och till sist fick jag svaret på min fråga. Jag vet inte om Gud håller med mig. Jag kan ju inte hävda att det är Guds svar på min fråga. Jag utger mig inte för att vara någon profet.

Ja, jag tror att Gud älskar alla sina barn. Och då är det parallellen till föräldraskapet som kommer med svaret. Även om ett barn tar avstånd från sina föräldrar så upphör inte föräldern att älska sitt barn. Även när barnet gör saker som föräldern ogillar så är det fortfarande ens barn. Att älska och att gilla är inte samma sak. Vi kan älska en person även när vi ogillar personens handlingar. Och bandet finns där alltid. Släktskapet.

Jag tror inte att man behöver tro på Gud för att åtnjuta Guds omsorger. Guds välsignelser ges inte heller endast till goda människor. Goda och troende personer drabbas lika ofta av olyckor som icke-troende. Ibland tycker jag att det är väldigt lätt att förstå ateister. Och ultrahögerns kristenhet ger jag inget för.

Jag är i alla fall nöjd med svaret.