Jag läser boken ”Om Jesus” av Jonas Gardell som är en lysande författare.

Han skriver:

Varje gräns vi sätter för Guds kärlek är vår egen privata gräns, vår egen oförmåga till kärlek.

Jag tror att det är just så. Vi kan inte känna mer kärlek än den vi har i oss. Om vi tror på en dömande och obarmhärtig Gud så är det vår egen brist på kärlek som ger oss sådana bilder.

Vi är många som behöver läka vårt känsloliv. Att vara kärleksfull är det friska. Och det är först när vi är kärleksfulla som vi kan förstå och känna Guds kärlek och barmhärtighet.