Jag har en andlig fader. Det är Gud! Jesus är min bror liksom alla människor på jorden är mina systrar och bröder.

Jag erkänner mitt gudomliga ursprung. Jag säger JA till att höra till Guds familj. Jag tycker att denna tillhörighet är det mest värdefulla jag har.

Alla har rätten att tacka JA till Guds erbjudande. Det är inget exklusivt erbjudande till speciella personer utan en öppen dörr för alla.

Jag är till exempel inte rädd för att vara ensam. Jag tror inte att jag är rädd att dö. Guds kärlek värmer mig när jag fruktar psykos, en rädsla som fortfarande finns kvar.

Vi är alla speciella! Jag har hittat mitt unika värde i gemenskap med Gud. Jag vet att jag är högt älskad av min himmelska fader och att jag är hans skapelse.

Denna tillhörighet ger mig trygghet, tro och hopp inför framtiden. Jag går inte ensam!