Det enda sättet att bli starkare är genom att träna och att ta sig igenom svårigheter. Vi behöver möjligheter, de rätta förutsättningarna och platser för att träna upp oss.

Vi behöver alltså hjälp av samhället och andra. Vi behöver miljöer där vi kan växa oss starka. Vi behöver få vara delaktiga i samhället. Men en stor del av arbetet måste vi göra själva. Annars blir vi inte starkare.

Det är jättesvårt att ta sig tillbaka till ett fullödigt liv efter allvarlig psykisk sjukdom. Jag har verkligen kämpat så otroligt hårt för att bli delaktig igen. Jag har fått kämpa för varenda gram styrka som jag återtagit. Det har också tagit ansenlig tid.

Det här är det svåraste jag har gjort. Jag har fått ta mig igenom mycket rädsla och ångest på min väg upp. Jag har måst göra mycket som jag egentligen inte ville göra för jag hade inte så många valmöjligheter. Roligare kan man ha!

Men resultatet blir att man bygger upp riktig styrka. Och i efterhand är jag tacksam att jag arbetat mig igenom mina problem.

Vi vet inte hur svårt det kan vara för en annan människa. Saker som är självklara för oss kan vara den svåraste utmaningen för en annan människa.