Det finns många goda krafter i samhället och världen. Vi är många som kämpar på olika håll för att göra världen till en bättre plats.

Jag hörde på nyheterna att 190 000 personer ska ge sig ut i Afrika och vaccinera barn mot polio. Målet är att alla barn under fem år ska ha skydd. Jag blev glad och fylldes av framtidstro.

Någon jobbar för inkludering, någon tar fram nyttig teknik, någon kämpar för miljön, någon jobbar för att höja utbildningsnivån, någon gör ett fredsarbete, någon kämpar för våra demokratiska friheter och så vidare och så vidare.

Om vi alla drar vårt strå till stacken och gör en insats där vi kan så blir jorden en bättre plats att vara på. Vi måste alla inse att det spelar roll vad vi gör. Alla är viktiga och en enda person kan göra skillnad.

Jag brukar tänka att det spelar roll att jag sopsorterar. Det spelar roll att jag är vänlig mot personalen i butikerna. Det spelar roll att jag hälsar på mina grannar. Små saker adderas och får stor betydelse.

Jag vet att det händer tråkiga saker hela tiden. Men det händer också riktigt bra saker hela tiden. Och jag önskar att man ville berätta mera på nyheterna om alla goda insatser som görs. Jag tror att det skulle få flera att känna en lust att hjälpa till i framtidsarbetet.