Hårt arbete lönar sig. Det kan ta tid men man kommer framåt slutligen.

Jag har tillbringat några dagar med min syster Judit och min mamma. Det har varit trevligt och harmoniskt. Så har det inte alltid varit. För inte länge sedan råkade jag och min syster ofta i luven på varandra när vi kom för nära.

Jag och mina systrar Judit och Irene kämpar för att få vår syskonrelation att fungera. Vi är alla tre mellan 50 och 60 år och vi tycker att det är hög tid att vi lägger gammalt groll bakom oss. Vi vill nog visa varandra att vi kan bete oss vuxet.

Kriser är inte bara av ondo. Det finns vinster också. Min kris har lett till att jag sätter familjen främst och att jag har förstått att blod är tjockare än vatten. Mammas sjukdom och kris har lett till att familjen kraftsamlat kring mamma som behöver hjälp. Det har gjort att vi systrar kommit varandra närmare och att vi har ett gemensamt mål. Efter alla kriser är vi också räddare om varandra. Vi har lärt oss att livet är skört.

Det är ett mål som är värt att sträva för: Att få relationerna i familjen att fungera och att visa varandra respekt. Det är rent fredsarbete!