Om vi begränsar invandringen så får vi mer pengar till de äldre, sjuka, hemlösa och andra behövande.

Detta är något som jag hör ofta och jag hävdar att det är att dra förhastade slutsatser. Om främlingar får mindre pengar så är det mera sannolikt att dessa besparingar går till dem som redan har mycket. Det är nämligen denna utveckling som skett i världen under de senaste 30 åren. Välfärdssamhället håller på att monteras ned. Och besparingarna i det offentliga har sipprat uppåt.

Jag läser en mycket intressant författare som heter Susan George (Deras kris, våra lösningar). Susan George uppmanar oss att studera de rika och inte de fattiga. De fattiga har studerats tillräckligt. Och det är just vad hon gör i sin bok. De rika blir alltmera rika. Det är av denna anledning som välfärdssamhället monteras ned.

Vi som har lite tjänar inte på att slåss mot varandra. Vi är faktiskt fler än de rika så vi tjänar på att samarbeta.