En annan grej som jag känner starkt för är alla minoriteter. Minoriteter består av människor av kött och blod. De kan ha svårt att göra sin röst hörd på grund av sitt antal och fördomar och okunskap. Jag vill slå ett slag för vår rätt att vara annorlunda. Där annorlundaskap varken ska diagnosticeras eller diskrimineras.

Och så vill jag vara extra tydlig: Som Gudrun Schyman poängterar om och om igen: Kvinnor är ingen minoritet! Kvinnorna utgör hälften av samhällets medborgare. Jag pratar alltså om andra än kvinnor!

De starka och mäktiga måste räkna med minoriteterna. Samhället måste låta människor avvika från normerna. Ett likriktat och homogent samhälle är fullständigt förkrossande för oss som befinner oss utanför ramarna. Att vara fri att vara sig själv betyder att vi inte ska behöva ge avkall på vår identitet för att passa in i samhället. Det kan gå så långt att människor känner sig nödsakade att avsluta sitt liv för att de tvingas anpassa sig till normen. Det har hänt och det händer ännu. Och det är en massiv tragedi varje gång.

Att tillhöra en minoritet kan vara väldigt svårt. Speciellt om man möts av förakt. Jag har själv tillhört gruppen psykiskt sjuka så jag vet vad jag talar om.