Mina feministiska studier har gett utdelning. Det som till en början var teoretiska studier har blivit omsatt till praktiska färdigheter.

Jag började läsa feminism för att förstå mig själv bättre. Jag led av dålig självkänsla och av att ha blivit mobbad av inskränkta män i min ungdom. En tidig erfarenhet på arbetsmarknaden gjorde att jag blev medveten om hur kvinnor och män behandlas olika.

Bekräftelsesjukan hade också lett mig fel. Jag lät andra bestämma hurdan jag skulle vara för att duga. Jag jämförde mig också med andra kvinnor. Jag mätte och jämförde mig. Detta att jämföra sig och placera in sig på en skala är destruktivt. Det finns nämligen ingen annan skala än den vi skapar oss i vårt huvud. Det finns ingen objektiv ram för hur en kvinna ska vara. Vi är många som har lärt oss en massa strunt och vi behöver bli avprogrammerade. Feministisk litteratur har hjälpt till härvidlag.

Vi är fortfarande långt ifrån att vara jämställda men det är lättare att vara kvinna i väst idag än tidigare. Jag läser böcker om kvinnor som levde på 1800-talet och 1900-talets början. Det var i många fall omöjligt för dessa kvinnor att vara sig själva och flera slutade sitt liv för egen hand. Det är så otroligt sorgligt.