Jag utbildade mig till jurist och drömde om att forska på Juridicum. Mina drömmar gick i kras.

Istället blev jag frälst (räddad). Ibland tänker jag att jag räddades från lagiskhet. Fariseerna var ett judiskt parti vid tiden för Kristi födelse. De var laglärda, trångsynta och högmodiga. Ett bibliskt exempel på en farisé som blev frälst är aposteln Paulus.

En människa är många saker. Vi har olika sidor som behöver komma till uttryck. Jag är den logiska och analytiska forskaren, men jag är även en andlig varelse. Jag är social i rätt miljö och gillar relationer, men jag gillar också att dra mig inom mitt skal. Jag är jordnära, men samtidigt en visionär. Jag är både traditionell och innovativ och så vidare och så vidare.

Jag tänker att det är i spänningsfältet mellan motsatser som det kan blixtra till. Begränsningar fyller här ett viktigt syfte. Vi måste bevara markkontakten när vi flyger. Vi behöver både våra rötter och förmågan att höja oss över vår tillvaro. Det blir inga bra lösningar om vi inte är fast grundade.

Att bredda sig och syssla med nya saker är enormt personligt utvecklande. Att bara syssla med det man är bäst på för länge tror jag inte är så bra. Jag tror att vi alla har sidor av vår personlighet som pockar på att få komma till tals.