Om jag kunde ge dig något så skulle jag ge dig gåvan att känna tacksamhet. Jag tror att det är mycket värdefullt att äga.

Istället för att vara fokuserad på allt du inte har vänder du om och betraktar allt du har. Jag lovar att det ger frid i sinnet.

Om du har hälsa så sätter du värde på det, om du har ett hem så har du mycket, om du har goda relationer så är du välsignad och så vidare och så vidare.

Vi tar lätt för självklart sådant som vi har och suktar efter det vi saknar. Men detta ger en känsla av brist i livet. Om du istället värdesätter allt du har så går du in i en känsla av överflöd. Och det är en angenäm känsla.

Jag känner mig ofta rik trots att jag har ont om pengar. Det beror delvis på att jag värdesätter sådant som inte är materiellt. Man kan vara rik på många olika sätt. När jag upplever lugn och ro och inte stressar känner jag mig rik på tid. Jag har intressen som ger mig rikedom. Min hälsa som stadigt förbättras får mig att känna mig rik. Somliga relationer gör mig rik.

Jag har alltid haft lätt för att känna tacksamhet. Jag är tacksam även för detta!