Att vara en ledare är inte att dominera andra. En god ledare styr inte och ställer med andra människor utan tjänar som ett gott exempel för andra att ta efter.

När man har tagit sig över hinder och svårigheter på sin livsväg kan man bli en ledare. Först behöver man ta itu med sina egna demoner. Att fokusera på vad andra gör fel är inte rätt väg. Man måste ta itu med sina egna fel och brister.

En dålig chef är en översittare. En som alltid vet bäst. En som vill bestämma över andra och som kör över andra. En god chef behöver vara ödmjuk – alla har alltid saker kvar att lära sig och vi kan lära oss saker av precis alla vi möter.

Så en god chef är framförallt ett föredöme. En som lever som han/hon lär. Respekt är något som man förtjänar och inte något som man tvingar sig till. Respekt vinner man genom att vara trovärdig.

Jag försöker att inte kräva något av andra som jag inte själv är villig att göra. Det är att ha jämlikhet som ideal – du är lika viktig som jag är. Det är en variant på gyllene regeln.