Jag känner mig kraftfull idag. Ur mitt inre tränger en enorm livskraft igenom!

Jag måste arbeta för att må bra. Nu när jag deltar i MYWAY har jag chansen att använda mig av mina talanger och få nya verktyg. Och det har jag längtat efter länge.

Jag känner stark livslust och motivation. Nu när jag har återhämtat mig efter inledningsfasen återvänder krafterna och skaparlusten – jag måste skapa och använda mig av mina förmågor för att leva ett meningsfullt liv. Det står alldeles klart för mig nu när jag hamnat på rätt ställe.

Det finns en stor vrede inom mig också och i denna vrede finns den enorma kraft som driver mig framåt mot målet: Att kunna försörja mig på det jag älskar att göra. Jag vill verkligen inte leva ett gammelmansliv i förtid. Det har varit tillräckligt av den varan i mitt liv. Att bli riktigt förbannad ger mig den kraft jag så väl behöver. Utan vreden går det faktiskt inte.

Jag känner mig så redo för MYWAY. Jag vill lära mig så mycket jag kan på dessa sex månader. Jag vill pressa ut varje droppe jag kan ur programmet och tillgodogöra mig så mycket jag är förmögen till.

Och jag vill att många många fler får chansen att gå på liknande program. Drömmen är att MYWAY ska sprida sig som ringar på vattnet över hela Sverige så att massor av slumrande förmågor ska kunna blomma ut i full prakt!