Jag har läst boken EKVILIBRIUM, Om sambandet mellan kreativitet och galenskap av Simon Kyaga och Jonas Mattsson

Jag brukar rescensera böcker själv men idag kommer jag att kopiera omslagets baksida. Jag kan i alla fall nämna att jag har haft stor behållning av boken.

”Frågan om det galna geniet har diskuterats i flera tusen år. Genom den banbrytande forskning som Simon Kyaga och hans kolleger gjort vid Karolinska institutet kan sambandet bekräftas. De personlighetsdrag som vi förknippar med det galna och annorlunda leder till kreativitet i form av konstnärligt, vetenskapligt nytänkande och innovativt ledarskap.

I Ekvilibrium visar författarna hur några av världens mest betydande framsteg har formats av personer med mer eller mindre starka drag av bipolaritet, schizofreni, autism eller adhd. Inte sällan är det nära släktingar till patienter som står för nyskapandet.

Det som ligger bakom kreativiteten är öppenheten för det oväntade. Och det är något vi alla kan lära oss att bejaka. Utmaningen handlar om att hitta en inre jämvikt, ett ekvilibrium, där tillgången till intuition, associationer och ambition kombineras med en förmåga att planera, strukturera och genomföra.”